Kontakt

Hotel Venecia Palace  Mobile 609 773 775    Tel 22 723 89 98         hotel@veneciapalace.pl

1 Manager gastronomii                                                          601 828 581             celebracja@veneciapalace.pl

2 Milena Kubiszyn  Manager marketingu                          609 372 335            biznes@veneciapalace.pl

3 Prezes Zarządu                                                                                                        klejnot@herbprzerowa.pl

 

 

 

 

Hotel Venecia Palace ®

ul. Kasztanowa 44
05-816 Michałowice-Warszawa Polska
Mobile: +48 609 773 775

Telefon: +48 22 723 89 98
E-mail: hotel@veneciapalace.pl

Kontakt

 

                                                     REGULAMIN  HOTELU  VENECIA  PALACE

                                                                                                     § 1

 1. Bezpośrednią obsługę Gości hotelowych w czasie całej doby sprawuje Recepcja, która jednocześnie reprezentuje

Dyrekcję hotelu.

                                                                                                     § 2

 1. Zakwaterowanie w hotelu rozpoczyna się od dokonania formalności meldunkowych (wymagany dowód

tożsamości ze zdjęciem), oraz uiszczeniu należności za deklarowany pobyt w hotelu.

 1. Po dokonaniu formalności opisanych w pkt 1 wydawany jest klucz do przydzielonego pokoju.

Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu klucz należy zostawić w recepcji.

                                                                                                    § 3

 1. Dozwolone są odwiedziny w pokoju hotelowym tylko za zgodą recepcji.
 2. Osoba odwiedzająca po złożeniu w recepcji dowodu tożsamości może przebywać na terenie hotelu do godz.

22:00

 1. Zabrania się udzielania noclegu innym osobom niż te, które dopełniły obowiązki wynikające z §2 pkt 1

niniejszego regulaminu.

                                                                                                   § 4

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00
 2. Zamiar ewentualnego przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji najpóźniej do godz. 12:00 ostatniego dnia

pobytu.

 1. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 do 6:00 na terenie całego obiektu hotelowego.
 2. Śniadania wydawane są w godzinach: 07:00 – 10:00 od poniedziałku do piątku

08:00 – 11.00 w sobotę i niedzielę

                                                                                                   § 5

 1. Zabrania się używania w pokojach hotelowych urządzeń, które mogą stworzyć bezpośrednie zagrożenie

bezpieczeństwa, tzn.: grzałek, kuchenek elektrycznych, piecyków i innych, a także przechowywania materiałów

łatwopalnych, żrących i cuchnących.

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone urządzenia lub wyposażenie hotelu

powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających.

 1. W przypadku nieodpowiedniego zachowania Gościa i nie przestrzegania regulaminu Recepcja ma prawo do

wymeldowania z hotelu bez zwrotu zapłaty za hotel.

 1. Zabrania się spożywania na tarasach i na terenie hotelu artykułów żywnościowych nie zakupionych w hotelu.                                                                                                                                                             §  6
 1. W hotelu wymagany jest odpowiedni ubiór zgodnie ze standardami obowiązującymi w obiektach publicznych.

Strój o charakterze sportowym nie spełnia wyżej wymienionych standardów.

                                                                                                  § 7

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych (w tym

pieniędzy) należących do Gości hotelowych. Przedmioty pozostawione w pokoju przetrzymywane są w depozycie hotelowym do 30 dni. Paszporty i dowody osobiste pozostawione w pokoju lub sejfie hotelowym w ciągu 3 dni odsyłane są na adres wystawcy dokumentu.

 1. Hotel udostępnia parking dozorowany i nie odpowiada za pozostawione pojazdy na całym obiekcie hotelowym.                                                                                                                                                                § 8
 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających ze sprzętu rekreacyjno-

wypoczynkowego oraz akwenu wodnego na terenie hotelu.

 1. W czasie pobytu w hotelu oraz na terenie hotelowym, opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby

niepełnoletnie. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci korzystających ze sprzętu wodnego oraz   rekreacyjnego.

                                                                                                 § 9

 1. W innych sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Dyrekcja hotelu.                               § 10
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2001r.

Zarząd Hotelu Venecia Palace

(82 213 wszystkich odwiedzin, 1 odwiedzin dzisiaj)